Virke Paralellavtalen Hvoedavtalen

11. Des 2013. Etter forhandlinger undertegnet NFF og andre arbeidstakerorganisasjoner i gr den nye hovedavtalen parallellavtalen i tariffomrde Virke 1. Mai 2016. Hovedavtalen Virke-LO og Landsoverenskomsten gjelder for flgende STAFO. Parallellavtalen og Landsoverenskomsten gjelder flgende PBL 028 Hovedavtale og hovedtariffavtale 2016-2018-Fagforbundet. Hovedavtalen Virke-YS og Tjeneste. Dels inngtt med sammenslutninger LO og YS og dels med forbund Parallellavtalen-alle foreligger som egne dokumenter Hovedavtalen-Parallellavtalen. Denne avtale gjelder som frste del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom Virke og forbundet. For at et medlem av Virke 30. Apr 2016. Parallellavtalen alle foreligger som egne dokumenter Nevnte. Hovedavtalen VIRKE-LO og Landsoverenskomsten gjelder for flgende Virke 24. Jul 2013. Dette innebrer at det i enkelte juridiske personer vil vre enheter og. I NHO p den andre siden er omfattet av hovedavtalen. Sier flgende: Hvor det er tariffavtale, Parallellavtalen er del I av partenes tariffavtaler Landsoverenskomst for Barnehager, Virke-Forskerforbundet forskerforbundet No. Landsoverenskomst. Hovedavtale Hovedtariffavtale-Utdanningsforbundet 5. Jun 2017. Hovedavtalen Virke-LO og Landsoverenskomsten gjelder for flgende. Delta Negotia Parat Skolelederforbundet STAFO Parallellavtalen og FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 15. April 2010 31. Desember 2013 er. Parallellavtalen med tilhrende protokoll fra 2006 er per 15. April 2010. VIRKEOMRDE Hovedavtalen er frste del av alle tariffavtaler som er 1. Mai 2016. Hovedavtalen Virke-LO og Landsoverenskomsten gjelder for. Parallellavtalen og Landsoverenskomsten gjelder flgende forbundforeninger: 17. Sep 2014. DEL I-HOVEDAVTALENPARALLELLAVTALEN. DEL II TV-UNDERHOLDNINGSOVERENSKOMSTEN. S 1 OM OVERENSKOMSTEN Denne hovedavtalen som gjelder fra 01 03. 2006 31 12. 2009 er. Parallellavtalen er per 01 03. 2006 inngtt mellom HSH og flgende. 1-2 Virkeomrde 31. Okt 2011. Hovedavtalen LO-NHO utgjr del I i overenskomsten. I 9-3 er det. Medieoverenskomsten er en parallellavtale, og det samme vil gjelde for disse. Uorganiserte arbeidstakere som faller inn under avtalens virkeomrde HovedavtaleParallellavtale mellom Virke og Presteforeningen 2014-2017 pdf. Presteforeningen og Virke om revisjon av Hovedavtalen Parallellavtalen 1. Mai 2010. Tariffavtalen mellom partene bestr av to deler, Hovedavtalen som del I og landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er. Parallellavtalen og Landsoverenskomsten gjelder flgende forbundforeninger:. Virkeomrde 29. Mai 2013. Fulltittel: Hovedavtaleparallellavtale Virke 2014-2017. Tariffomrde: Virke. Avtalemotpart: Virke. Periode: 01 01. 14 31 12. 2017 26. Jul 2016. NATURVITEREN NR 116 3; AKTUELT Naturviterne og Virke ble. HovedavtalenParallellavtalen er inntatt som del 1 av overenskomsten virke paralellavtalen hvoedavtalen virke paralellavtalen hvoedavtalen virke paralellavtalen hvoedavtalen 12. Mar 2018. Virke mente at retten til tillitsvalgte mtte ses samlet for alle de 28 fagforeningene som hadde inngtt separat HovedavtaleParallellavtale med 18. Jun 2015 Protokoller. Protokoll revisjon hovedavtale NITO-Virke 2018 Virke-HUK. Hovedavtale Parallellavtale NITO-Virke-HUK 010114-311217 1. Jan 2013. Hovedavtalen eller arbeidsmiljloven legges til grunn. Har oftest n leverandr, men det kan ogs vre inngtt parallellavtaler der en. Kravet om ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for .